Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

KADK er Nordens førende akademi inden for arkitektur, design og konservering, Vores hovedaktiviteter er forankret i 7 institutter og en række programmer og enheder, der skaber uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation.På KADK mødes tre vidensfelter, videnskabelig forskning, kunstnerisk udvikling og den professionelle praksis, som tre forskellige måder at opdage, formgive og skabe på.

De tre felter spiller tæt sammen i uddannelserne og gør os i stand til at udvikle kandidater og viden, der både matcher erhvervet, og giver forskning i verdensklasse, banebrydende kunstnerisk formgivning og ny eksperimentel forståelse. Vores vidensgrundlag giver KADK en unik position blandt uddannelses- og forskningsinstitutioner i ind- og udland.

Videnskabelig forskning
KADK’s uddannelser hviler på videnskabelig forskning, der leverer resultater, som gør vores liv og løsninger mere intelligente, oplyste og fremtidssikrede.

Kunstnerisk udviklingsvirksomhed
Vi arbejder med kunstnerisk udviklingsvirksomhed som en integreret kunstnerisk proces, der fører frem til nye resultater, refleksioner og konkrete former, som giver ny viden til verden omkring os.

Professionel praksis
Professionel praksis møder man overalt i vores uddannelser: Vi inddrager vores aftagere direkte i form af erhvervsph.d.’er og undervisere, vi arbejder med projekter og konkret forslagsstillelse, og en stor del af vores studerende opbygger deres kompetencer via praktikophold i ind- og udland.

På KADK understøttes de tre tilgange af et unikt læringsmiljø, hvor projektundervisning, teoriundervisning, værksteder og laboratorier alle er væsentlige grundelementer, der er med til at forme fremtidens arkitekter, designere og konservatorer.

2019 Creatives.nu  -  All rights reserved